Ibis Forsikring AS er en merkevare eid av Knif Trygghet Forsikring AS

Illustrasjon av en bølge gjennom sammfunnet

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade