Personal

Forsikre de ansatte, både for deres og organisasjonens trygghet. Yrkesskadeforsikring er lovåplagt.