Klagemuligheter

Vi ønsker at du skal være en fornøyd kunde. Ingen er perfekte og selvsagt kan vi også gjøre feil.

Publisert: 11.02.2021 - Oppdatert: 11.02.2021

Hvis du mener at Ibis Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsvtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med din kontaktperson. 

Kontakt oss her

 

Hvis vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda, jfr. Forsikringsavtaleloven § 20-1.

 

Les mer om klagemuligheter på Finansklagenemndas nettsider